top of page
Политика за приватност

Ажурирано на 2 април 2021 година

</s></s>

Следното ја опишува политиката на приватност поврзана со целиот развој на софтвер од Допел Конект ДОО.

</s></s>

Развојот на софтвер од Допел Конект ДОО е создаден заедно со моторот Unity. Doppel Connect не собира никакви дополнителни информации од своите корисници над она што го собираат трети лица во соработка со Unity. Сите корисници можат да пристапат до политиката за приватност на Единството со посета на следниот линк:

</s></s>

Политика за приватност на единството

</s></s>

</s></s>

bottom of page